AIzaSyAzF9ctsx2UVHn63qenU0rymwTWQDXYad0

Myyntiehdot

 

Näiden myyntiehtojen tarkoituksena on määritellä sopimussuhteet ARMAD SAS: n edustajien ja ostajan välillä. Tavaran hankinta merkitsee ostajan varauksetta hyväksyvän nämä yleiset myyntiehdot.

Lauseke nro 1: Tarkoitus

Jäljempänä kuvatut yleiset myyntiehdot tarkentavat ARMAD SAS: n ja sen asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia tavaroiden myyntiin liittyen verkkosivustolla www.shop.tongasoa-artisanal.com.
Kaikki ARMAD SAS: n suorittamat palvelut merkitsevät siis ostajan varauksetta näiden yleisten myyntiehtojen hyväksymistä.

Lauseke nro 2: Hinta

Myytyjen tavaroiden hinnat ovat tilauksen tekopäivänä voimassa olevia hintoja. Ne ovat euromääräisiä ja lasketaan ilman veroja. Tästä johtuen niitä korotetaan tilauspäivänä voimassa olevalla alv-kannalla ja kuljetuskustannuksilla.
ARMAD SAS antaa itselleen oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Se sitoutuu kuitenkin laskuttamaan tilatut tuotteet tilauksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuihin hintoihin.

Lauseke 3: Alennukset ja alennukset

Ehdotetut hinnat sisältävät alennukset ja alennukset, jotka ARMAD SAS -yhtiön olisi annettava sen tulosten tai ostajan olettamuksen perusteella.

Lauseke 4: Alennus

Alennusta ei myönnetä ennakkomaksun yhteydessä.

Lauseke nro 5: Maksuehdot

Tilauksen maksu suoritetaan sekillä tai pankkisiirrolla. Sekillä suoritettavan maksun on oltava euromääräisen pankin, jonka kotipaikka on Ranskassa. Tavarat pysyvät ARMAD SAS: n yksinomaisena omaisuutena, kunnes ne maksetaan kokonaisuudessaan.

Lauseke nro 6: Maksuviivästykset

Jos toimituspäivänä toimitettuja tavaroita ei makseta kokonaan tai osittain, ostajan on maksettava ARMAD SAS: lle viivästyssakko, joka on kolminkertainen lailliseen korkoon nähden.
Käytetty laillinen korko on voimassa tavaroiden toimituspäivänä. 1.1.2015 alkaen laillista korkoa tarkistetaan kuuden kuukauden välein (Asetus nro 2014-947, 20. elokuuta 2014).
Tämä sakko lasketaan erääntyneen määrän veroineen, ja se alkaa hinnan eräpäivästä ilman erillistä ilmoitusta.
Viivästyneiden korvausten lisäksi mahdollinen summa, mukaan lukien talletus, jota ei ole maksettu eräpäivänä, tuottaa automaattisesti 40 euron kertakorvauksen takaisinperintäkuluista.
Kauppalain 441–6 artiklan 12 kohta ja D. 441–5.

Lauseke nro 7: Lauseke

Jos ostaja ei ole maksanut myöhässä olevaa maksua koskevan lausekkeen täytäntöönpanoa viidentoista päivän kuluessa erääntyneitä summia, myynti lopetetaan automaattisesti ja voi johtaa oikeuteen vahingonkorvaukseen yrityksen eduksi ARMAD SAS.

Lauseke nro 8: Omistuslausekkeen säilyttäminen

ARMAD SAS säilyttää omistuksensa myytäville tavaroille, kunnes hinta on maksettu kokonaan, pääomana ja lisävarusteina. Sellaisena, jos ostajalle tehdään uudelleenjärjestely tai selvitystila, ARMAD SAS pidättää oikeuden vaatia kollektiivisen menettelyn puitteissa myytyjä ja maksamattomia tavaroita.

Lauseke nro 9: Toimitus

Toimitus tapahtuu:

joko toimittamalla tavarat suoraan ostajalle;
joko lähettämällä ilmoituksen varastossa olevasta saatavuudesta ostajan tietoon;
tai ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamassa paikassa.

Tilauksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu toimitusaika ilmoitetaan vain ohjeellisena eikä sitä voida millään tavalla taata.

Näin ollen kohtuullinen viivästyminen tuotteiden toimituksessa ei voi antaa ostajalle hyötyä:

vahingonkorvausvaatimus
tilauksen peruuttaminen.

Kuljettaja vastaa kokonaan kuljetusriskistä.
Tavaroiden puuttuessa tai vahingoittuessa kuljetuksen aikana ostajan on tehtävä kaikki tarvittavat varaukset tilauslomakkeeseen saatuaan mainitut tavarat. Nämä varaukset on myös vahvistettava kirjallisesti viiden päivän kuluessa toimituksesta kirjattuna kirjeenä.

Lauseke nro 10: Ylivoimainen este

ARMAD SAS -yhtiön vastuuta ei voida panna täytäntöön, jos jossakin näissä yleisissä myyntiehdoissa kuvattujen velvoitteiden laiminlyönti tai viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Sellaisena ylivoimaisena esteenä tarkoitetaan mitä tahansa siviililain 1148 §: ssä tarkoitettua ulkoista, arvaamatonta ja vastustamatonta tapahtumaa.

Lauseke nro 11: Toimivaltainen tuomioistuin

Näiden yleisten myyntiehtojen tulkintaa ja toteuttamista koskevat riidat ovat Ranskan lainsäädännön alaisia.

Jos sovintoratkaisua ei saada, riita viedään Béziersin kauppatuomioistuimeen.

kori on tyhjä