AIzaSyAzF9ctsx2UVHn63qenU0rymwTWQDXYad0

Értékesítési feltételek

 

Ezen értékesítési feltételek célja az ARMAD SAS képviselői és a vevő közötti szerződéses kapcsolatok meghatározása. Egy áru megszerzése azt jelenti, hogy a vevő fenntartás nélkül elfogadja ezeket az általános értékesítési feltételeket.

1. szakasz: Cél

Az alábbiakban ismertetett általános értékesítési feltételek részletezik az ARMAD SAS és ügyfele jogait és kötelezettségeit a www.shop.tongasoa-artisanal.com weboldalon bemutatott áruk értékesítésével kapcsolatban.
Az ARMAD SAS által végzett bármilyen szolgáltatás tehát a vevő fenntartás nélküli elfogadását jelenti az általános értékesítési feltételeknek.

2. szakasz: Ár

Az eladott áruk ára a megrendelés elfogadásának napján érvényes. Ezeket euróban denominálják és adó nélkül számítják ki. Következésképpen a megrendelés napján érvényes áfakulccsal és szállítási költségekkel növekszik.
Az ARMAD SAS megadja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa árait. Kötelezi azonban a megrendelt áruk számlázását a megrendelés nyilvántartásba vételénél feltüntetett árakon.

3. szakasz: Kedvezmények és engedmények

A javasolt árak tartalmazzák azokat az árengedményeket és árengedményeket, amelyeket az ARMAD SAS vállalatnak meg kellene adnia, figyelembe véve eredményeit vagy bizonyos szolgáltatások vevőjének feltételezését.

4. szakasz: Kedvezmény

Korai fizetés esetén nem jár kedvezmény.

5. szakasz: Fizetési feltételek

A megrendelés kifizetése csekken vagy banki átutalással történik. A csekkes fizetés tekintetében euróban kell kiállítani egy Franciaországban székhellyel rendelkező bankot. Az áruk a teljes fizetésükig az ARMAD SAS kizárólagos tulajdonában maradnak.

6. szakasz: Késedelmes fizetés

Az átvétel napján leszállított áruk teljes vagy részleges nem fizetése esetén a vevőnek a törvényes kamatláb háromszorosának megfelelő késedelmi kötbért kell fizetnie az ARMAD SAS-nak.
A törvényes kamatláb az áru leszállításának napján érvényes. 2015. január 1-jétől a törvényes kamatláb félévente felülvizsgálatra kerül (2014. augusztus 20-i 2014–947. Sz. Rendelet).
Ez a kötbér a fennmaradó összeg adójának összegével számolva, az ár esedékességétől kezdődően, előzetes értesítés nélkül jár.
A késedelmes kártérítésen felül minden olyan összeg, beleértve a kauciót is, amelyet nem fizettek be az esedékesség napján, automatikusan 40 euró átalányösszegű kompenzációt fizet a behajtási költségekért.
A Kereskedelmi Törvénykönyv 441–6. Cikkének 12. és D. pontja.

7. szakasz: Megszüntetési záradék

Ha a „késedelmes fizetés” záradékának végrehajtását követő tizenöt napon belül a vevő nem fizette be a fennmaradó összegeket, az értékesítés automatikusan megszűnik, és jogot teremthet a kártérítésre a vállalat javára. ARMAD SAS.

8. záradék: A cím záradék megtartása

Az ARMAD SAS az ár teljes megfizetéséig megtartja az eladott áruk tulajdonjogát, tőkeösszegben és kiegészítőkben. Mint ilyen, ha a vevő átszervezés vagy bírósági végelszámolás alatt áll, az ARMAD SAS társaság fenntartja a jogot arra, hogy a kollektív eljárás keretében követelje az eladott és kifizetetlen árukat.

9. szakasz: Szállítás

A szállítás:

vagy az áru közvetlen kézbesítésével a vevőnek;
vagy a raktárban való elérhetőségről szóló értesítés elküldésével a vevő figyelmébe;
vagy a vevő által a megrendelőlapon feltüntetett helyen.

A megrendelés regisztrációja során feltüntetett szállítási idő csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem garantált.

Következésképpen a termékek szállításának ésszerű késedelme nem eredményezheti a vevő előnyeit:

kártérítés megítélése;
a megrendelés visszavonása.

A szállítás kockázatát teljes egészében a vevő viseli.
A szállítás során hiányzó vagy sérült áruk esetén a vevőnek az áru átvételét követően minden szükséges foglalást meg kell tennie a megrendelőlapon. Ezeket a foglalásokat a kézbesítéstől számított öt napon belül, ajánlott levélben, írásban is meg kell erősíteni.

10. szakasz: Vis maior

Az ARMAD SAS társaság felelőssége nem hajtható végre, ha az ezen általános értékesítési feltételekben leírt kötelezettségei valamelyikének elmulasztása vagy késedelme vis maior esetéből ered. Mint ilyen, a vis maior a Polgári Törvénykönyv 1148. cikke értelmében vett bármilyen külső, előre nem látható és ellenállhatatlan eseményt jelent.

11. szakasz: Illetékes bíróság

Az általános értékesítési feltételek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely vita a francia jog hatálya alá tartozik.

Békés döntés hiányában a vitát a Béziers-i Kereskedelmi Bíróság elé terjesztik.

a kosár üres