AIzaSyAzF9ctsx2UVHn63qenU0rymwTWQDXYad0
Oldal kiválasztása

Értékesítési feltételek

 

Jelen értékesítési feltételek célja az ARMAD SAS képviselői és a vevő közötti szerződéses kapcsolatok meghatározása. Az ingatlan megszerzése az általános adásvételi feltételek vevő általi fenntartások nélküli elfogadását jelenti.

1. szakasz: Cél

Az alábbiakban ismertetett általános értékesítési feltételek részletezik az ARMAD SAS és ügyfelének a www.shop.tongasoa-artisanal.com weboldalon bemutatott áruk értékesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.
Az ARMAD SAS által végzett bármely szolgáltatás tehát azt jelenti, hogy a vevő fenntartások nélkül elfogadja ezeket az általános értékesítési feltételeket.

2. szakasz: Ár

Az eladott áruk árai megegyeznek a megrendelés napján. Ezeket euróban denominálják és adó nélkül számítják ki. Következésképpen ezeket a megrendelés napján érvényes hozzáadottérték-adó és a szállítási költségek növelik.
Az ARMAD SAS jogot biztosít magának, hogy árait bármikor módosítsa. Ugyanakkor vállalja, hogy a megrendelt árut a megrendelés rögzítésekor feltüntetett árakon számlázza ki.

3. szakasz: Kedvezmények és árengedmények

A kínált árak tartalmazzák azokat a kedvezményeket és árengedményeket, amelyeket az ARMAD SAS az eredményei vagy a vevő bizonyos szolgáltatásokra vonatkozó vállalása alapján biztosíthat.

4. szakasz: Kedvezmény

Előtörlesztés esetén nem biztosítunk kedvezményt.

5. szakasz: Fizetési feltételek

A rendelés kifizetése csekkel vagy banki átutalással történik. A csekken történő fizetést illetően azt euróban kell kiállítania egy franciaországi székhelyű banknak. Az áruk a teljes fizetésig az ARMAD SAS kizárólagos tulajdonában maradnak.

6. szakasz: Késedelmes fizetés

Az átvétel napján leszállított áru teljes vagy részleges nem fizetése esetén a vevő köteles a törvényes kamat háromszorosának megfelelő késedelmi kötbért fizetni az ARMAD SAS-nak.
A megmaradt törvényes kamat mértéke az áru átvételének napján hatályos mértéke, 2015. január 1-től a törvényes kamat mértéke 6 havonta kerül felülvizsgálatra (2014. augusztus 20-i 2014-947. sz. rendelet).
Ezt a kötbért a hátralévő összeg ÁFA-val együtt számított összegére számítják ki, és az ár esedékességétől számítják, minden előzetes értesítés nélkül.
A késedelem ellentételezésén túl, az esedékesség napján be nem fizetett bármely összeg, beleértve a letétet is, automatikusan 40 eurós átalányösszegű kompenzációt fizet a behajtási költségek miatt.
A kereskedelmi törvénykönyv 441-6. cikkének (12) bekezdése és D. 441-5.

7. szakasz: Visszavonási záradék

Ha a „Késedelmes fizetés” záradék végrehajtását követő tizenöt napon belül a vevő nem fizeti ki a még esedékes összeget, az adásvétel automatikusan törlésre kerül, és az ARMAD SAS javára kártérítési jogosultságot vonhat maga után.

8. záradék: A jogcím megtartása

Az ARMAD SAS az eladott áruk tulajdonjogát az ár, a tőke és a tartozékok teljes kifizetéséig fenntartja. Ennek megfelelően, ha a vevő felszámolási eljárás vagy bírósági felszámolás hatálya alatt áll, az ARMAD SAS társaság fenntartja magának a jogot, hogy kollektív eljárás keretében követelje az eladott és kifizetetlen árukat.

9. záradék: kézbesítés

A szállítás:

vagy az áruk vevőhöz való közvetlen szállításával;
vagy úgy, hogy értesítést küld a vevő figyelmébe a bolti elérhetőségről;
vagy a vevő által a megrendelőlapon megjelölt helyen.

A megrendelés rögzítésekor feltüntetett szállítási idő tájékoztató jellegű, nem garantált.

Következésképpen a termékek kézbesítésének ésszerű késedelme nem eredményezheti a vevő előnyét:

a kártérítés megítélése;
a megrendelés törlése.

A szállítás kockázata teljes mértékben a vevőt terheli.
Amennyiben az áru hiányzik vagy a szállítás során megsérül, a vásárlónak minden szükséges fenntartást meg kell tennie a megrendelőlapon az áru átvételekor. Ezeket a foglalásokat a kézbesítéstől számított öt napon belül írásban is meg kell erősíteni, ajánlott levélben AR.

10. szakasz: Vis maior

Az ARMAD SAS nem vonható felelősségre, ha a jelen általános értékesítési feltételekben leírt valamely kötelezettsége teljesítésének elmulasztása vagy teljesítésének késedelme vis maior okból következett be. Mint ilyen, vis maior minden külső, előre nem látható és ellenállhatatlan eseményt jelent a Polgári Törvénykönyv 1148. cikke értelmében.

11. szakasz: Illetékes bíróság

A jelen általános értékesítési feltételek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely vitára a francia jog vonatkozik.

Békés rendezés hiányában a jogvitát a Béziersi Kereskedelmi Bíróság elé terjesztik.

a kosár üres